بررسی این که ایا متغیر وارد شده رشته است یا خیر 

شکل نوشتاری آن :

is_string(n);

پارامتر ها:

n :  متغیر مورد بررسی

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

این تابع بررسی میکند که ایا متغیر وارد شده از نوع رشته است(true) یا خیر(false) بعضی اوقات شما نیاز دارید که اطمینان پیدا کنید متغیر از نوع رشته است یا خیر. این تابع کار تبدیل را انجام نمی دهد و فقط بررسی میکند که از نوع رشته است یا خیر

به مثال زیر دقت کنید :

if is_string(val) 
    {
    name = "Player: " + val;
    }

در مثال بالا بررسی شده که اگر متغیر val از نوع رشته است به یک رشته دیگر الحاق شود

 



نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید






نویسنده: hadi eb