تنظیم الارم برای اینستنس 

شکل نوشتاری:

alarm[0 ... 11]

 

مقدار بازگشتی: حقیقی 

 

این متغیر یک ارایه تک بعدی است که از ان میتوان برای تنظیم یا برگرداندن مقدار الارم مورد نظر استفاده کرد در گیم میکر استادیو 12 الارم از پیش تعریف شده برای هر اینستنس وجود دارد و هر اینستنس ایونت الارم مخصوص به خود را دارد که هنگام رسیدن مقدار الارم به 0 اجرا می شود و پس از اجرای ایونت ان مقدار ان به -1 تغییر میکند بنابراین برای غیر فعال کردن یک الارم فعال باید مقدار ان را برابر با -1 قرار دهید  شمارش الارم ها بر حسب step (قدم) محاسبه می شود الارم با مقدار 30 برابر با 30 step است 

نکته: ایونت بدون کد یا اکشن اجرا نمی شود به هر حال با وجود یک کامنت و بدون هیچ کدی با هم شمارش معکوس دارد 

مثال:

if canshoot
  {
  if keyboard_check_pressed(vk_space)
    {
    canshoot = false;
    alarm[0] = room_speed;
    instance_create(x, y, obj_Bullet);
    }
  }

کد بالا ابتدا بررسی میکند اگر مقدار canshoot برابر با true است در ادامه اگر دکمه اسپس صفحه کلید فشرده شد مقدار canshoot را برابر با false قرار می دهد و الارم 0 را فعال میکند(در الارم 0 مقدار متغیر canshoot برابر با true قرار داده می شود) و یک اینستنس از ابجکت obj_bullet ایجاد میکند 

این کد در ایونت استپ قرار دارد و برای شلیک گلوله استفاده می شود نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb