ایونت رسم

از این ایونت میتوان برای رسم و نمایش آیتمهای مختلفی در بازی از جمله اسپرایت ، نوشته و تصویر زمینه استفاده کرد . این ایونت به چندین زیر ایونت تقسیم شده است که در زیر این ایونتها را مشاهده مینمایید.

همان طور که مشاهده مینمایید این ایونت دارای چندین زیر شاخه میباشد که در اینجا ما به بررسی ایونتها draw Begin, Draw و Draw End خواهیم پرداخت برای اطلاع از سایر ایونتهای این بخش از لینکهای زیر استفاده نمایید.

ایونت .Draw-GUI.

ایونت .Pre-And-Post-Draw.

ایونت .Resize.

ایونتهای draw Begin, Draw , Draw End به صورت نرمال به صورت زیر در اولویت اجرا قرار دارند پس در حین استفاده از این ایونتها به اویت اجرای ایونتهای مربوطه دقت کنید .

ایونت استاندارد رسم

ایونتهای استاندارد رسم در گیم میکر به سه ایونت draw Begin, Draw , Draw End تقسیم میگردد. به صورت عمومی معمولا از ایونت های استاندارد استفاده میگردد. توجه نمایید که این ایونتها در هر فریم اجرا میگردند پس از استفاده توابع ریاضی در این ایونت تا حد ممکن دوری نمایید.

دقت نمایید که اول ایونت Draw Begin سپس Draw و پس از آن Draw End در فریم اجرا میشوند.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368