irandom_range(n1, n2);

 

ورودی تابع الزاما باید عددی باشد

این تابع عددی رندوم بین اعداد ورودی را باز میگرداند عدد خروجی عددی صحیح و غیر اعشاری است باشد

خروجی تابع عدد است

توجه : خروجی این تابع برای بهره مندی راحتتر ثابت بوده و با اجرای بازی دوباره این حلقه تکرار میگردد بدین صورت که در هنگام اجرای بازی فرضا خروجی تابع  2 است خروجی دوم پس از رفرش فرضا 5 است در این صورت با اجرای بازی خروجی اول شما همیشه 2 و خروجی دوم شما همیشه 5 خواهد بود برای جلوگیری از اجرای چنین حلقه تکراری میتوانید تابع  .randomize.  را هنگام اجرای بازی اجرا کنید تا در هر بار اجرای بازی خروجی شما متفاوت و رندوم باشد.

مثال :

score += irandom_range(500, 600);

با اجرای کد فوق عددی رندوم بین 500 تا 600 به امتیاز کاربر اضافه میگردد.

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368