تنظیم ماسک ابجکت 

شکل نوشتاری:

object_set_mask(index, spr);

پارامترها:

پارامتر توضیحات
index شناسه ابجکت مورد نظر 
spr اسپرایت جدید برای استفاده به عنوان ماسک

 

مقدار بازگشتی : ندارد 

 

به وسیله این تابع میتوانید مقدار mask_index یک ابجکت خاص را تعیین کنید به این معنی که اینستنس هایی که پس از تغییر ماسک ایجاد می شوند به صورت پیشفرض از ماسک جدید استفاده میکنند در حالی که اینستنس های از قبل موجود در اتاق شامل تغییرات نمی شوند به خاطر داشته باشید که این یک تابع اینستنس نیست هر اینستنس خاصیت ماسک خود را دارد که هنگامی که ایجاد می شود به صورت پیشفرض از ابجکت ان استفاده میکند که پس از ان هر اینستنس میتواند ماسک خود را تغییر دهد 

برای حذف ماسک ابجکت کافیست مقدار spr  را برابر با -1 قرار دهید بنابراین هیچ ماسکی تعیین نمی شود

مثال:

if global.level=10 object_set_mask(obj_Platform, spr_mask_10); 

در مثال بالا اگر مقدار متغیر جهانی level برابر با 10 باشد یک ماسک جدید برای ابجکت obj_platform تنظیم می شود 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb