اکشنها (عملگرها)

اکشنها یکی از برجسته ترین ویژگی های گیم میکر برای کاهش میزان کد نویسی و دسترسی سریعتر است ، اکشنهای گیم میکر در دسته های خاصی به نام لیب دسته بندی میشوند لیبهای اصلی گیم میکر هفت دسته اند که در زیر تصویر کلی آنها را مشاهده میکنید

 

full action sets (1)

 

 

افزودن یک اکشن به ایونت مورد نظر

برای افزدون یک اکشن به ایونت خاصی طبق تصویر زیر اکشن مد نظر را کشیده و در بخش لیست اکشنها رها کنید

 

add_action

 

 

توضیحات تکمیلی در اکشنهای موجود در لیبهای گیم میکر

 

.move.
.main1.
.main2.
.control.
.score.
.extra.
.draw.

.متغییرها و ورودی های اکشنها.

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368