همانطور که در بخش .متغیر ها. متوجه شدید چگونه یک متغیر ایجاد می شود و به چه گروه هایی تقسیم می شود در اینجا ما شرح میدهیم چگونه به متغیر های اشیا دست پیدا کنید و به صورت گروهی در آنها تغییر ایجاد کنید در زبان گیم میکر برای دسترسی به متغیر های از پیش تعیین شده و متغیر های تعریف شده از dot(.) استفاده می شود به مثال زیر دقت کنید:

obj_ball.speed=0;
obj_enemy.hp=20;
obj_player.ammo+=30;
(10005).speed=0;

در خط 1 متغیر speed که یک متغیر از پیش تعیین شده است را از ابجکت توپ تغییر دادیم در خط 2 متغیر hp را از ابجکت دشمن تغییر دادیم تفاوت خط 1 و خط 2 در این است که در خط دو ما در ایونت create متغیر hp را تعریف کرده ایم و در خط 3 متغیر ammo به علاوه 30 شده است. در خط 4 متغیر speed از شی با شناسه 10005 به مقدار 0 تغییر داده شده است مهمترین تفاوت بین خطوط 1,2 و 3 با خط 4 در این است که با تغییر مقدار متغیر از طریق ابجکت مشابه انچه در خطوط 1 و 2 و 3 انجام شده در این است که اگر شما یک ابجکت با نام obj_enemy داشته باشید و 10 شی از آن وجود داشته باشد چون تعداد اشیا آن بیش از یک است گیم میکر یکی از 10 شی را انتخاب میکند و تغییر لازم را به وجود می اورد اما در خط 4 ما با در دست داشتن شناسه شی(10005) مورد نظر فقط متغیر همان شی را تغییر داده ایم در مورد نحوه به دست اوردن شناسه اشیا به صورت مفصل در بخش ابجکت ها صحبت خواهیم کرد همچنین به مثال زیر دقت کنید:

var enemy=obj_enemy;
enemy.speed=0;
var this_enemy=(10005);
this_enemy.speed=0;

در خط اول شناسه ابجکت را در یک متغیرenemy ذخیره کرده ایم و از متغیر enemy برای تغییر سرعت ابجکت استفاده کرده ایم دو خط ابتدایی این مثال با خط اول مثال قبل یکسان هستند دو خط انتهایی این مثال برابر با خط 4 مثال قبل است.

نکته : متغیر های لوکال (var) که در ابجکت ها و اشیا ایجاد می شوند قابل دسترسی نیستندنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb