تنظیم مقدار خاصیت ماندگاری اینستنس 

شکل نوشتاری:

persistent

 

مقدار بازگشتی: بولین (boolean)

 

از این متغیر میتوان برای پی بردن و تنظیم کردن مقدار خاصیت ماندگاری (persistent) اینستنس استفاده کرد اینستنسی که خاصیت persistent ان فعال باشد از اتاقی به اتاق دیگر انتقال پیدا میکند به این معنی که(به عنوان مثال) یک بار در اتاقی از بازی ایجاد می شود و هنگام تغییر اتاق بدون هیچ گونه تغییری به اتاق جدید انتقال پیدا می کند باید هنگام استفاده از این خاصیت دقت کنید زیرا به اسانی ممکن است مسیر اینستنس را گم کنید که خود باعث ایجاد مشکلاتی در ساخت بازی می شود 

ابجکت هایی که مقدار خاصیت persistent انها فعال است ایونت های game start , game end ,room start و room end را دارند به هر حال اگر شما بازی را ریست کنید (برای مثال کد game_restart)  همه اینستنس های persistent حذف خواهند شد و فقط زمانی وجود خواهند داشت که دوباره ایجاد شوند به خاطر داشته باشید که اگر یک اینستنس persistent را غیر فعال(deactivate) کنید از اتاقی به اتاق دیگر انتقال پیدا نخواهد کرد تا زمانی که دوباره فعال شود

مثال:

if !persistent
    {
    persistent = true;
    }

 کد بالا بررسی میکند اگر خاصیت persistent اینستنس برابر با false است مقدار ان را true میکند

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb