تابع floor

این تابع عدد اعشاری ورودی را به پایین گرد میکند

 

floor(n);

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عددی که باید گرد شود.

 

خروجی : عدد صحیح

 

تابع فوق تمامی اعداد ورودی را به اعداد کوچکتر صحیح گرد میکند به طور مثال عدد 5.9999 به عدد 5 گرد میگردد برای گرد کردن عدد اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح میتوانید از تابع .round. استفاده کنید

 

مثال

val = floor( 3.9 );

 

خروجی عدد 3 خواهد بود

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368