این بخش به توضیح وکتور و لیست توابع مربوط به آن میپردازد.

برای توضیح این که وکتور چیست و قوانین استفاده از آن چگونه است پست های زیر به شما کمک میکند :

.وکتور چیست؟.

.هنجار های وکتور.

 

توابع مربوط به وکتور در ادامه لیست شده اند :

.point_direction.

.point_distance.

.point_distance_3d.

.dot_product.

.dot_product_3d.

.dot_product_normalised.

.dot_product_normalised_3d.

.angle_difference.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb