شناسه یکتای اینستنس

شکل نوشتاری:

id

 

مقدار بازگشتی : حقیقی

 

این یک متغیر فقط خواندنی است (read only) که شناسه یکتای اینستنس را نگهداری می کند به هر اینستنس هنگام ایجاد شدن یک شناسه یکتای داخلی داده می شود که میشود از ان به عنوان مرجع استفاده کرد میتوانید هنگام ایجاد شدن اینستنس id ان را در یک متغیر ذخیره کنید .instance_create. 

نکته: مقدار این متغیر با مقداری که در ادیتور اتاق برای اینستنس ها در نظر گرفته شده است متفاوت است همچنین با مقدار instance_id متفاوت است

مثال:

var i;
 for(i = 0; i < instance_count; i += 1;)
    {
    if instance_id[i] != id instance_id[i].scr += 1;
    }

کد بالا تمام اینستنس های داخل اتاق را با استفاده از حلقه بررسی می کند اگر با شناسه اینستنس برابر نباشد به متغیر scr اینستنس مورد بررسی یک واحد اضافه میکند

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb