اکشنهای بخش extra

other action

setmouseSet Mouse Cursor : از این اکشن میتوانید به منظور تغییر حالت پیش فرض نشانگر موس با انتخاب یک اسپرایت استفاده کرده یا کلا نشانگر موس را مخفی نمایید توجه داشته باشید که این اکشن فقط در ویندوز ، لینوکس و html5 کاربرد دارد.

 

Particles

در این بخش شما میتوانید یک پارتیکل ایجاد کنید برای ایجاد انواع حالت انفجار،خون و ... استفاده میشود.

partsystcreate Particle System Create : برای ایجاد یک سیستم پارتیکل حتما باید از این اکشن استفاده نمایید این اکشن عمق پارتیکل ایجادی را مشخص میکند و مانند آبجکتها این میزان میتواند منفی یا مثبت باشد .

partsystdestroyParticle System Destroy : اگر استفاده از سیستم پارتیکل به طور غیر اصولی انجام گیرد میتواند باعث افت فریم و حتی کرش بازی شما شود بنابر این برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی پس از اتمام کار با استفاده از این اکشن سیستم پارتیکل خود را حذف نمایید.

partsystclearParticle System Clear : این اکشن کل پارتیکلهای در حال اجرا را متوقف میکند یعنی تمامی پارتیکلهای در حال نمایش متوقف شده و نمایش داده نمیشوند دقت نمایید این اکشن پارتیکلها را حذف نمیکند بلکه فقط نمایش آنها را متوقف میکند

partemitcreateParticle Type Create : با توجه به تصویر زیر میتوانید یکی از پارتیکلهای زیر را استفاده نمایید در کد نویسی میتوانید از (type0 - type15) برای مشخص کردن نوع پارتیکل مد نظر استفاده نمایید.

particle_sprites

 

parttypecolourParticle colour : با استفاده از این اکشن میتوانید رنگ مد نظر خود را برای پارتیکل خود تعیین کنید توجه داشته باشید که میتوانید مقادیر شفافیت پارتیکل (alpha) را نیز تعیین کنید.

parttypelifeParticle Life : این اکشن مدت زمان اجرای پارتیکل را مشخص میکند و هر پارتیکل ایجاد شده در این بازه دارای یک مدت زمان خاص برای نمایش خواهد بود اگر میخواهید مدت زمان اجرای کلیه پارتیلها یکسان باشد یک عدد برای هر دو مقدار درخواستی وارد کنید.

parttypespeedParticle Speed : این اکشن میزان سرعت جهت و اصطکاک پارتیکل را تعیین میکند.

parttypegravityParticle Gravity : با این اکشن شما میتوانید پارتیکل خود را تحت یک نیروی گرانش به سمت خاصی هدایت کنید توجه داشته باشید که با انتخاب زاویه های مختلف میتوانید پارتیکل خود را تحت نیروهای مختلف گرانشی قرار دهید.

parttypesecondaryParticle Secondary : این اکشن پارتیکلهای متفاوتی را در بعد زمان به وجود می آورد.

parttypecreateCreate Emitter : با استفاده از این اکشن شما میتوانید پارتیکلهای ایجادی را در محیط خاصی که تعیین کرده اید پخش کنید.

partemitdestroyDestroy Emitter :  با استفاده از این اکشن در صورت اتمام کار با سیستم پخش ذرات (اکشن قبلی) حتما سیستم پخش ذرات را حذف کنید.

partemitburstBurst From Emitter :  این اکشن میتواند باعث انفجار هم زمان سیستم پارتیکل شما شود.

partemitstreamStream From Emitter :  این اکشن سیر ایجاد پارتیکلها را کنترل میکند و معمولا برای هر پارتیکل یک بار مورد استفاده قرار میگیرد.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368