انتساب ها

در این بخش شما در مورد ساختار انتساب در کد نویسی gml اشنا می شوید

یک انتساب ساده یک مقدار را در متغیر سمت چپ عملگر ذخیره میکند که فرم کلی آن به این شکل است

<variable> = <expression>;

قسمت expression میتواند یک مقدار ساده یا گاهی اوقات پیچیده باشد در کنار انتساب یک مقدار به یک متغیر امکان اضافه کردن یک مقدار به مقدار فعلی نیز وجود دارد :

a += b; 

به همین ترتیب میتوان برای کم کردن از =-   برای ضرب =*  برای تقسیم  =/  استفاده کنید

همچنین برای عملیات بیتی میتوانید از =| ، =&  و یا =^ استفاده کنید

برای اضافه کردن مقدار یک (1) به یک متغیر میتوانید از ++ و برای کم کردن یک از – استفاده کنید

a++;
a+=1
b--;
b-=1;

 در مثال بالا خط 1 و 2 به دو شکل نوشته شده اند اما در واقع یک کار را انجام میدهند همین طور خط 3 و 4 

در ادامه با این مبحث بیشتر آشنا می شویدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb