رویداد برخورد

مسلما وقتی یک بازی میسازید این نکته بسیار مهم است که وقتی چند شی به هم برخورد میکنند بتوانیم از رویداد برخورد آن استفاده کنیم در ایونت برخورد شما میتوانید کد هایتان را بر علیه شی دیگر قرار دهید تا به هنگام برخورد دو شی اجرا شوند به عنوان مثال برخورد تیر به بازیکن 

اگر فیزیک ابجکت فعال نباشد برخورد براساس ماسک تعریف شده برای ابجکت ها در برخورد محاسبه می شود (ماسک را میتوان بر روی خود اسپرایت تنظیم کرد یا به صورت جدا برای ابجکت در نظر گرفت ) خواه در هنگام برخورد تداخل داشته باشند خواه نداشته باشند 

نکته : در هنگام برخورد اگر یکی از طرفین برخورد هیچ ماسکی نداشته باشد(حتی بر روی اسپرایت ان نیز ماسکی تنظیم نشده باشد)  ایونت برخورد (collision) فعال نمی شود حتی اگر در ایونت draw ان ها چیزی رسم شده باشد 

اگر هنگام برخورد یکی از طرفین خاصیت solid را داشته باشد قبل از این که ایونت برخورد فعال شود شی به موقعیتی که برخورد اتفاقی افتاده باز می گردد به عبارت دیگر در صورتی که پلیر با یک دیوار با خاصیت solid برخورد کند قبل از این که کد برخورد اجرا شود از تو رفتی شی پلیر جلوگیری می شود تا داخل دیوار نشود 

در صورتی که فیزیک طرفین برخورد فعال باشد  برخورد شی ها براساس شکل برخوردی که در فیزیک انها تنظیم شده است محاسبه می گردد 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb