بررسی میکند ایا ابجکت مورد نظر به عنوان ابجکت ماندگار (object_get_persistentpersistent) تعیین شده است یا نه 

شکل نوشتاری :

object_get_persistent(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

این تابع بررسی میکند ابجکت مورد نظر به عنوان یک ابجکت مداوم و ماندگار (persistent) تعیین شده است یا خیر ، اینستنس های ابجکت هایی که خاصیت persistent انها فعال باشد از اتاقی به اتاق دیگر انتقال پیدا میکنند بدون این که از بین بروند به خاطر داشته باشید این تابع خاصیت اینستنس را بر نمیگرداند 

مثال :

if !persistent && object_get_persistent(object_index) persistent=true; 

کد بالا بررسی میکند اگر خاصیت ماندگار بودن اینستنس برابر با true نیست و مقدار خاصیت ابجکت اینستنس برابر با true است مقدار خاصیت persistent  را برابر با true قرار دهد

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb