توابع ریاضی

 

گیم میکر دارای توابع ریاضی بسیاری است این توابع به دو دسته زیر تقسیم میگردد

 

.توابع صحیح.

.توابع برداری.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368