تنظیم ماندگاری (persistent) ابجکت 

شکل نوشتاری:

object_set_persistent(index, pers);

پارامترها:

پارامتر توضیحات
index شناسه ابجکت مورد نظر 
pers برای فعال سازی مقدار true و برای غیرفعال سازی مقدار false 

 

مقدار بازگشتی : ندارد 

 

توسط این تابع میتوانید ماندگاری ابجکت خاص را تعیین کنید ابجکت هایی که خاصیت ماندگاری ان ها فعال باشد از اتاقی به اتاق دیگر انتقال می یابند بدون این که از بین بروند و یا تغییراتی در انها ایجاد شود تنظیم ماندگاری ابجکت به این معنی است که اینستنس هایی که پس از تغییر ایجاد می شوند شامل تغییرات می شوند در حالی که اینستنس های از قبل موجود در اتاق شامل تغییرات نمی شوند به خاطر داشته باشید که این تابع فقط برای ابجکت ها قابل استفاده است و هر اینستنس هنگام ایجاد شدن از persistent ابجکت خود استفاده می کند ولی پس از ان میتواند ان را تغییر دهد 

 

مثال:

if room == rm_final object_set_persistent(obj_Player, 0); instance_create(32, 32, obj_Player); 

کد بالا بررسی میکند اگر اتاق برابر است با rm_final مقدار  persistent ابجکت مورد نظر را برابر با False قرار میدهد و یک اینستنس جدید ایجاد می کند نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb