تابع degtorad

 

degtorad(deg);

 

تمامی توابع مثلثاتی گیم میکر بر اساس رادیان عمل کرده ولی اکثر مردم بر اساس درجه کار میکنند برای تبدیل درجه به رادیان میتوانید از کد فوق استفاده نمایید نحوه عملکرد تابع به شکل زیر است

 

angle_radians = angle_degrees * pi / 180

 

مثال

 

val = degtorad(90);

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368