بررسی میکند ابجکت مشخص شده والد ابجکت دیگر است یا خیر

شکل نوشتاری:

object_is_ancestor(obj, par);

پارامتر ها:

پارامتر توضیحات
obj ابجکت مورد بررسی به عنوان وارث
par ابجکت مورد بررسی به عنوان والد

 

مقدار بازگشتی: بولین (boolean)

 

این تابع بررسی میکند ابجکت مورد نظر child ابجکت دیگر است یا خیر . بنابراین هر دو پارامتر باید شناسه های ابجکت باشند ، پارامتر اول همیشه برای ابجکتی است که قصد دارید بررسی کنید child ابجکت دیگر است یا خیر و دومین پارامتر ابجکت والد(parent) است این تابع فقط شناسه ابجکت میگیرد و نه اینستنس

مثال:

if object_is_ancestor(object_index, obj_Enemy)
    {
    instance_destroy();
    }

کد بالا بررسی میکند ابجکت اینستنس، child ابجکت obj_enemy است یا خیر اگر هست اینستنس را از بین میبرد 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb