سرعت تعویض image_index 

شکل نوشتاری:

image_speed

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر در گیم میکر استادیو سرعت چرخه تعویض تصاویر داخل اسپرایت فعلی اینستنس را تعیین می کند مقدار ۰ چرخه را متوقف می کند در حالی که مقدار ۱ در هر step یک تصویر حرکت می دهد (به جلو میبرد) اما شما فقط به عدد ۱ محدود نیستید میتوانید عدد بزرگتر از ۱ را برای تغییر سریع تر فریم های داخل اسپرایت استفاده کنید که در این صورت از بعضی از فریم ها(تصاویر) صرف نظر می شود میتوان از اعداد اعشاری برای کند کردن سرعت انیمه استفاده استفاده کرد که در این صورت فریم های مختلف در step ها نمایش داده می شود یا حتی میتوان از مقدار منفی برای حرکت برعکس فریم ها استفاده کرد (تعویض فریم ها رو به عقب)

مثال:

with (instance_create(x, y, obj_Explosion))    {    image_speed = 0.5;    } 

کد بالا یک اینستنس از ابجکت obj_explosion ایجاد می کند و سپس مقدار image_speed ان را برابر با 0.5 قرار میدهد (که برای سرعت دویدن کاراکتر مناسب است)نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb