تنظیم عمق اینستنس

شکل نوشتاری:

depth

 

مقدار بازگشتی: حقیقی عددی

 

هنگامی که یک ابجکت ایجاد میکنید میتوانید مقدار depth اولیه برای ان در نظر بگیرید تا اینستنس های ان ابجکت از ان در هنگام رسم در اتاق استفاده این متغیر برای هر اینستنس جدا است و میتواند در طول بازی برای اینستنس تغییر کند 

در گیم میکر استادیو هر چه مقدار depth کمتر باشد (به عنوان مثال -1000) اینستنس به پلیر نزدیک تر است به عبارت دیگر بالا تر است و همین طور هر چه مقدار ان بالا تر باشد (به عنوان مثال1000) از پلیر دورتر است یا پایین تر است

 

 نکته: اینستنس هایی از ابجکت یک مقدار depth یکسانی دارند میتوانند برروی یا زیر یک دیگر رسم شوند حتی اگر در ادیتور اتاق یک اینستنس بر روی دیگری قرار داشته باشد اگر میخواهید از این که اینستنسی بر روی یا زیر اینستنس دیگر رسم می شود باید مقدار depth اینستنس ها را به درستی تنظیم کنید 

هشدار: شما نمیتوانید برای خاصیت depth در ایونت draw مقدار تعیین کنید(سایر ایونت ها مشکلی ندارند) زیرا باعث رفتار های غیرمنتظره و حتی خراب شدن بازیتان شود 

مثال:

depth = -y; 

کد بالا مقدار عمق اینستنس را برابر با مقدار محور y منفی قرار می دهد (این کد در بازی های ایزومتریک بسیار استفاده می شود)

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb