رویداد نابود شدن اخرین رویدادی است که هنگام از بین رفتن شی فعال می شود معمولا هنگام اضافه کردن رفتار ها و فعالیت ها به شی نادیده گرفته می شود اما در واقع این رویداد بسیار کاربردی است به عنوان مثال برای ساخت انفجار ها و پارتیکل ها هنگام نابودی یک دشمن میتوان از این رویداد استفاده کرد یا میتوان برای دوباره ایجاد کردن همان شی در محل دیگری از اتاق استفاده کرد یا حتی اضافه کردن امتیاز برای زمانی که یک شی دشمن نابود می شود 

این رویداد فقط یک بار اجرا می شود 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb