مسلما وقتی یک بازی میسازید ، بازیکن باید بتواند جنبه های مختلف ان را کنترل کند برای این کار گیم میکر ابزار جامعی را در اختیار شما قرار می دهد ایونت صفحه کلید شامل سه ایونت زیر مجموعه است که شامل موارد زیر می شود :

  • ایونت فشرده شدن دکمه (keyboard pressed event) : این ایونت فقط یک بار رخ میدهد و ان زمانی که یک دکمه فشرده شود 
  • ایونت کیبود (keyboard event) : این ایونت تا زمانی که دکمه مورد نظر فشرده شده باشد بر حسب step اجرا می شود 
  • ایونت ازاد کردن دکمه (keyboard released event) : این ایونت فقط یکبار زخ می دهد و ان زمانی که بازیکن دست خود را از روی دکمه برداشت 

همان طور که مشاهده میکنید دانستن کار هر ایونت میتواند به شما کمک کند تا کار های مختلفی را به بهترین نحو در بازی انجام دهید یا مشکلی را حل کنید. باید به خاطر داشته باشید که ایونت های صفحه کلید در تمام اشیائی که در ان ها از این ایونت ها استفاده شده است فعال می شود و بسته به کلیدی که برای ان ایونت در ابجکتی خاص تعیین شده فعال می شود به عنوان مثال اگر دو ابجکت داشته باشید یکی با کلید های جهت نما و دیگری با کلید های wasd حرکت کند هنگام فشرده شدن یکی از کلید ها ایونت صفحه کلید هر دو ابجکت فعال می شود اما ان ابجکتی که ان کلید خاص در ان تعیین شده است کد های داخل ایونت را اجرا می کند 

هنگامی که یک ایونت صفحه کلید به ابجکت خود اضافه میکنید میتوانید کلید مورد نظر خود را تعیین کنید به شکل زیر دقت کنید :

بسیاری از این کلید ها واضح هستند و نیازی به توضیح ندارند با این حال توضیحی مختصری درباره قسمت های مختلف ان میدهید قسمت اول کلید های جهت نما هستند قسمت دوم کلید های اصلی ، قسمت سوم کلید های حروف ، عدد ها و ... است قسمت No key و Any key همان طور که از اسمشان بر می اید no key برای زمانی که هیچ دکمه ای فشرده نشده است و any key برای زمانی که دکمه ای فشرده شده است مورد استفاده قرار میگیرد 

در نظر داشته باشید که دکمه های  keypad فقط زمانی که دکمه numlock فشرده شده باشد فعال است نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb