رویداد ایجاد شدن 

این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک شی از ابجکت ساخته شود یا اشیا از قبل ساخته شده در اتاق وجود دارد و پلیر وارد اتاق می شود این ایونت اولین ایونتی است که از لحاظ اولویت اول اجرا می شود به این معنی که این ایونت بهترین مکان برای تعریف متغیر ها،شروع تایم لاین ها و یا مسیر ها و ... است و به طور کلی هر دستورالعملی را که نیاز به یک بار اجرا داشته باشد میتواند در خود جای دهد  به یاد داشته باشید این ایونت زمانی فعال می شود که شی از یک ابجکت ساخته شود و همیشه فقط برای یک بار اجرا می شود نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb