ایونت ناهمگام یا به اصطلاح Asynchronous به صورت مجزا بر روی هر شی اجرا می شود که توسط خود گیم میکر اجرا نمی شود بلکه وابسته به عوامل بیرونی است و ساختار ان به این شکل است که زمانی که فعالیت دیگری پایان یافت این ایونت فعال می شود مانند ارسال یک درخواست به سرور یا بارگذاری یک فایل ، این ایونت به ایونت های زیر مجموعه دیگری تقسیم شده است که هر کدام فعالیت خاصی انجام می دهند شکل زیر نمایانگر این موضوع است

در نظر بگیرید قصد دارید یک تصویر را از یک ادرس اینترنتی بارگذاری کنید ابتدا باید کد بارگذاری را در یک ایونت دیگر صدا بزنید و سپس در ایونت draw یک لودینگ بار تا زمانی که پاسخ درخواست بارگذاری عکس برگشت داده شود نمایش میدهید در ادامه از ایونت image loaded برای گرفتن پاسخ درخواست استفاده میکنید مثلا بعد از گرفتن پاسخ به یک روم دیگر وارد می شوید 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb