بازگرداندن ترکیب x  از مولفه های طول بردار و جهت 

شکل نوشتاری آن:

lengthdir_x(len, dir);

پارامترها:

 پارامتر توضیحات
 len فاصله نقطع مرکزی تا نقطه مقصد (طول)
 dir جهت نقطه 

 

مقدار بازگشتی: واقعی عددی 

در نگاه اول ممکن است این تابع کمی گیج کننده باشد اما در واقع این طور نیست این تابع مقدار x را براساس فاصله از نقطه شروع در جهت خاص را بر میگرداند 

فرض کنید یک دایره دور شی شما وجود دارد و سپس فرض کنید یک نقطه در داخل دایره وجود دارد برای این که به ان نقطه حرکت کنیم باید شی را در جهت مشخصی به صورت پیکسلی حرکت دهیم بنابراین کاری که این تابع میکند این است که موقعیت ان نقطه را در دایره به ما میدهد (البته با استفاده از .lengthdir_y.) شکل زیر نمای دقیقی از نحوه کارکرد این تابع و تابع  .lengthdir_y. است:

در تصویر بالا xorigin و yorigin نقاط مرکزی اسپرایت تنظیم شده اند و len فاصله تا نقطه و dir جهت نقطه نسبت به کاراکتر است 

 

مثال :

instance_create(x + lengthdir_x(64, image_angle), y + lengthdir_y(64, image_angle), obj_bullet); 

 در مثال بالا یک گلوگه در مختصات x,y ایجاد شده اما به زوایه ان مقدار 64 اضافه شده است کار این کد این است که گلوله را دقیقا در انتهای لوله تفنگ ایجاد کند 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb