irandom(n);

برای دریافت یک عدد رندوم میتوانید از این تابع استفاده کنید دقت نمایید که خروجی تابع یک عدد صحیح و غیر اعشاری است

خروجی تابع عددی میباشد

توجه : خروجی این تابع برای بهره مندی راحتتر ثابت بوده و با اجرای بازی دوباره این حلقه تکرار میگردد بدین صورت که در هنگام اجرای بازی فرضا خروجی تابع  2 است خروجی دوم پس از رفرش فرضا 5 است در این صورت با اجرای بازی خروجی اول شما همیشه 2 و خروجی دوم شما همیشه 5 خواهد بود برای جلوگیری از اجرای چنین حلقه تکراری میتوانید تابع  .randomize.  را هنگام اجرای بازی اجرا کنید تا در هر بار اجرای بازی خروجی شما متفاوت و رندوم باشد.

توجه : از این تابع برای رنج اعداد بزرگ استفاده نکنید حداکثر تعداد اعداد قابل پذیرش این تابع اعداد 19 رقمی است;

مثال

if irandom(9) = 1
   {
   score += 100;
   }

 

با اجرای کد فوق اگر عدد رندوم خروجی بیشتر مساوی 1 باشد به امتیاز کاربر 100 واحد اضافه میگرددنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368