تابع ord

یونیکد اولین کاراکتر رشته ورودی را برمیگرداند

ord(str);

خروجی : عدد

 

مقدار ورودی  توضیحات
str کاراکتر رشته ای مد نظر جهت خروجی یونیکد مربوطه

 

این تابع مقدار یونیکد متناظر با کاراکتر ورودی را برمیگرداند در صورتی که مقادیر ورودی بیش از یک کاراکتر باشد اولین کاراکتر ورودی مد نظر خواهد بود.

 

if keyboard_check(ord("W"))
   {
   y -= 4;
   }

نتیجه کد فوق بدین صورت است ، در صورتی که کلید w زده شود مقدار y آبجکت 4 واحد کم خواهد شد

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368