گیم میکر استادیو زمان را به قدم (step) تقسیم کرده است به این شکل که سرعت اتاق تعیین میکند که چند قدم در هر ثانیه اجرا شود. به طور کلی ایونت استپ یک حلقه نا متنهای است که دائما کد های داخل ایونت ان اجرا می شوند بنابراین میتوانید به این شکل تصور کنید که ایونت step تا زمانی که شی وجود دارد قدم به قدم اجرا می شود 

این ایونت دارای ایونت سه زیر مجموعه است که عبارت اند از :

برای اکثر موارد ایونت معمولی step میتواند مفید باشد اما بعضی اوقات شما میخواهید کنترل بیشتری بر روی کدی که در زمان اجرا می شود داشته باشید بدین منظور ایونت های begin step  و  end step  مورد استفاده قرار میگیرند هر سه ایونت در هر step اجرا می شوند اما تفاوت انها در این است که مطمئن شوید یک چیز قبل از چیز دیگر اتفاق می افتد 

ایونت های استپ زمانی استفاده می شوند که نیاز به اجرای مداوم به یک یا اکشن باشد به طور مثال یک شی باید به دنبال شی دیگری حرکت کند برای اینکار میتوانید با استفاده از کد موشن و تنظیم جهت به تعیب ابجکت دیگر بپردازید 

در استفاده از این ایونت دقت کنید اگر از تعداد اشیا زیادی در اتاق استفاده میکنید  ویا کد های سنگینی در این ایونت قرار دهید میتواند باعث کندی بازی شود نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb