تنظیم و برگرداندن شناسه ماسک 

شکل نوشتاری:

mask_index

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

هنگامی که شما در گیم میکر استادیو یک ابجکت تعریف میکنید میتوانید یک ماسک(از اسپرایت ها) برای استفاده در برخورد های ابجکت (collisions) تعیین کنید، از این متغیر میتوان برای برگرداندن شناسه اسپرایتی که به عنوان ماسک در نظر گرفته شده استفاده کرد(اگر ماسکی برای اینستنس تعریف نشده باشد مقدار -1 برگشت داده می شود) همچنین میتوان برای تنظیم یک ماسک برای اینستنس به کار برد ، داشتن یک ماسک به این معنی است که یک اینستنس با اسپرایت با شکل نامناسب(نامنظم) میتوان در برخورد ها (collisions) از یک اسپرایت دیگر با شکل دایره(به عنوان مثال) استفاده کند

مثال:

mask_index = spr_Round; 

کد بالا شناسه ماسک اینستنس را برابر با اسپرایت spr_round قرار میدهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb