random_use_old_version(flag);

نسخه قدیمی تابع رندوم به جهت استفاده بهینه تر به روز رسانی شده است اما اگر نیازمند استفاده از تابع قدیمی رندوم هستید میتوانید از تابع فوق استفاده کنید.

خروجی تابع عددی میباشد

مثال:

random_use_old_version(true);

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368