این بخش به توضیح وکتور و لیست توابع مربوط به آن میپردازد.

برای توضیح این که وکتور چیست و قوانین استفاده از آن چگونه است پست های زیر به شما کمک میکند :

.وکتور چیست؟.

.هنجار های وکتور.

 

توابع مربوط به وکتور در ادامه لیست شده اند :

point_direction

point_distance

point_distance_3d

dot_product

.dot_product_3d.

.dot_product_normalised.

.dot_product_normalised_3d.

angle_difference

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb