این بخش به شرح تمامی متغیر های داخلی اینستنس می پردازد

هنگامی که یک اینستنس ایجاد می شود گیم میکر تعداد متغیر از پیش تعریف شده برای اینستنس ایجاد می کند تا بتوانید به کمک انها خواص اینستنس را تغییر دهید به عنوان مثال با تغییر sprite_index اسپرایت اینستنس تغییر میکند 

متغیر های اصلی 

این متغیر های خواص اصلی اینستنس را شامل می شوند 

id

solid

visible

persistent

depth

alarm

object_index

 

متغیر های اسپرایت

متغیر های اسپرایت مربوط به مقدار اسپرایت و خواص مربوط به زیر تصاویر (sub image) هستند

 

sprite_index

sprite_width

sprite_height

sprite_xoffset

sprite_yoffset

image_alpha

image_angle

image_blend

image_index

image_number

image_speed

image_xscale

image_yscale

 

متغیر های ماسک

این متغیر ها با کالیژن ماسک ها سر و کار دارند

mask_index


bbox_bottom


bbox_left


bbox_right


bbox_top

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb