تابع network_create_server

این تابع یک سرور شبکه ایجاد میکند

network_create_server(type, port, max_client);
Argument Description
type نوع سرور ایجادی
port پورتی که سرور ایجاد خواهد کرد
max_client حداکثر تعداد کاربران

خروجی : عدد طبیعی

این تابع با توجه به نوع سرور ورودی یک سرور شبکه با اتصال پورت ورودی ایجاد میکند در جدول زیر انواع سرور را مشاهده مینمایید. شما میتوانید حداکثر تعداد کاربرانی که میتوانند به صورت همزمان آنلاین باشند را تعیین کنید ولی توجه داشته باشید که ممکن است در تعداد بالا سرور توان پاسخگویی مناسب به تمامی کاربران را نداشته باشد.خروجی این تابع عددی خاص است که میتوانید در سایر توابع از آن بهره مند شوید و در صورتی که اتصال ناموفق باشد عدد صفر یا عددی منفی خواهد بود.

عملکرد توضیحات
network_socket_tcp ایجاد یک سرور از نوع سوکت TCP
network_socket_udp ایجاد یک سرور از نوع سوکت UDP
network_socket_bluetooth ایجاد یک سرور از نوع سوکت بلوتوث

 مثال:

var port = 6510;
server = network_create_server(network_socket_tcp, port, 32);
while (server < 0 && port < 65535)
   {
   port++
   server = network_create_server(network_socket_tcp, port, 32);
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368